Samisk myteknuser

Den samiske myteknuseren er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål. Her knuses 27 vanlige myter om samer med harde fakta! Myteknuseren var et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. I dag drives Samisk myteknuser av Jurddabeassi.

Samehets

Prosjektet dokumenterer, synliggjør og diskuterer samehets i det offentlige ordskiftet. 

Debatt

I gruppa Sámepolitihkka legger vi til rette for et godt samepolitisk debattklima. Her kan du delta i diskusjoner om alt fra språk og kultur til reindrift og næringsliv.

Ressursbanken

Det kan være utfordrende å finne gode ressurser til presentasjoner, skoleoppgaver og annen formidling.

Fargepalett og flagg er allmenn eie og kan brukes fritt. Øvrige illustrasjoner og elementer i ressursbanken kan fritt brukes i ikke-kommersiell sammenheng og krediteres Jurddabeassi.

En frivillig drevet og partipolitisk uavhengig organisasjon

Jurddabeassi er nordsamisk og betyr “tankeredet”. Organisasjonen ble opprettet 10.10.11 som et svar på en manglende debattarena for samepolitikk.

Jurddabeassi er frivillig drevet med mål om å fremme en kunnskapsbasert samepolitisk debatt. Jurddabeassi er partipolitisk uavhengig.