En faktabasert debatt om samisk politikk og samfunn

Polarisering, usannheter og hets har i stor grad fått prege de offentlige samtalene om samisk politikk, kultur og samfunn. Vi fortjener en mer konstruktiv og seriøs samtale, og vi fortjener at det skjer basert på fakta. Jurddabeassi sitt mål er å bidra til nettopp dette. Vi gjør dette gjennom å dokumentere samehetsen, imøtekomme usannheter og bidra med ressurser til riktig formidling av samiske saker.

Vi dokumenterer hetsen mot samer!

Jurddabeassi har gjennom flere år hatt fokus på samehets, blant annet gjennom deltakelse i initiativer som Digitale nabokjerringer og #DoarvaiDal-kampanjen. For at vi skal kunne ha en felles problemforståelse er det viktig at vi alle kjenner til samehetsen som ytres. I det pågående prosjektet Samehets dokumenterer, synliggjør og diskuterer vi derfor samehets i det offentlige ordskiftet.

Ressursbanken

Det kan være utfordrende å finne gode ressurser til presentasjoner, skoleoppgaver og annen formidling.

Vi knuser de vanligste samiske mytene om samer!

Den samiske myteknuseren er et verktøy som imøtekommer usannheter og myter som ofte fremsettes. Vi knuser rett og slett vanlige myter om samer med harde fakta! Myteknuseren er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Utviklingen av myteknuseren ble finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. I dag drives Samisk myteknuser av Jurddabeassi.

Samepolitisk debatt

Interessert i å diskutere samisk politikk? Da kan du bli med i gruppa vår på Facebook!


En frivillig drevet og partipolitisk uavhengig organisasjon

Jurddabeassi er nordsamisk og betyr “tankeredet”. Organisasjonen ble opprettet 10.10.11. Organisasjonen er frivillig drevet med mål om å fremme en kunnskapsbasert samepolitisk debatt. Jurddabeassi er partipolitisk uavhengig.