Author: Mikkel Berg-Nordlie

Sametinget og de norsktalende samene 0

Sametinget og de norsktalende samene

Hvis de norsktalende samene bare blir stemmekveg for en samisktalende elite, da er idéen bak Sametinget stein død – og tinget selv står svekka tilbake. Først, ei avklaring. Over halvparten av kranglene i verden skyldes nok at folk snakker forbi hverandre. Så vi må klargjøre: Snakker vi her om hvorvidt en sametingspresident må kunne samisk – eller hvorvidt det er en god ting om sametingspresidenten kan et samisk språk? Jeg vil tro vi alle mener...