Author: Ingemund Skålnes

Overvurdering av Sametingets makt 0

Overvurdering av Sametingets makt

Blant alle feilopplysninger i den samepolitiske debatten er det kanskje navnet til samenes folkevalgte organ som har skapt mest forvirring. Ved bruk av ordet ting vekker man raskt assosiasjoner til Stortinget og fylkestingene, og Sametinget blir slik kanskje tildelt mer makt av folk flest enn det egentlig har. Allerede for tusen år siden ble ordet ting brukt om en folkeforsamling med dømmende og utøvende makt. Ordet har overlevd og blir i dag brukt av alt...

1

Samisk omdømmekrise?

Det finnes de, særlig blant befolkninga i Nord-Norge, som mener samer er sytende og kravstore. Er det en sannhet i dette, eller er det et dreid virkelighetsbilde? Historisk sett har samene, med gode grunner, måttet kjempe for sine rettigheter. Få tiår tilbake var situasjonen totalt annerledes enn i dag, og det er ingen grunn til å tro at storsamfunnet av seg selv ville ha tippet vektskåla i en retning som ga samer bedre levekår. I...

Hva definerer egentlig en same? 3

Hva definerer egentlig en same?

I debatten den siste tiden har det flere ganger dukket opp spørsmål om hva som egentlig definerer en same. Er det bærere av samisk språk og kultur, eller er det slektsbetinget? Det finnes ingen absolutt definisjon på hvem som er en same. Likevel har man sett seg nødt til å utforme et sett med regler for å få klarhet i hvem som får stemme ved Sametingsvalgene (1): Alle som avgir erklæring om at de oppfatter...