Jurddabeassi

Sametinget og de norsktalende samene 0

Sametinget og de norsktalende samene

Hvis de norsktalende samene bare blir stemmekveg for en samisktalende elite, da er idéen bak Sametinget stein død – og tinget selv står svekka tilbake. Først, ei avklaring. Over halvparten av kranglene i verden...

SamiskDukke_02-1024x682 0

“Eksotiske” urfolk – eller ikke spennende nok?

Direkte henvendelse til forfatter Ida Toldbod ved Poco Piu Forlaget. Kære Ida Toldbod, Jeg læste på NRKs nyhedshjemmeside en artikkel (http://nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8850527) omkring dit dilemma vedr., om du og dit forlag skulle omtale samerne i...

Hvordan være ung same i Tromsø 9

Hvordan være ung same i Tromsø

Dette innlegget ble holdt på et fagmøte som Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte i Tromsø den 8. november 2012. Et slikt møte blir dessverre alltid for kort, men jeg håper innlegget mitt kan skape en...

SamiskNett-1024x449 6

Har Sametinget glemt Internettet?

Folk i dag kan ikke leve uten mobiltelefon og Internett. For mange anses dette som en av de viktigste sosiale arenaene i dagliglivet, og det brennes av mange timer på sosiale medier, nettaviser og...