Jurddabeassi Blog

Digitála Ránnjááhkut – Resolušuvdna 0

Digitála Ránnjááhkut – Resolušuvdna

Resolušuvdna: lullisámegillii (pdf) • julevsámegillii (pfd) • davvisámegillii (pdf) • dárogillii (pdf) Konferánsa Digitála Ránnjááhkut – Digitale Nabokjerringer lágiduvvui reakšuvdnan daid maŋimuš jagiid polariserejuvvon digaštallamiidda sámi-dáru áššiid ektui, mas vuođđun guottuide ja ovdagáttuide sámevuođa ektui lea leamaš váilevaš gelbbolašvuohta ja árvvusatnin. Romssas bohciidii vašši sápmelaččaide maŋŋá válgagičču digaštallamiid mat ledje Romssa suohkana sámi hálddašanguovllu searvama ja eretcealkima...

1

Digitale Nabokjerringer – Resolusjon

Last ned resolusjonen: sørsamisk (pdf) • lulesamisk (pfd) • nordsamisk (pdf) • norsk (pdf) Konferansen Digitála Ránnjááhkut – Digitale Nabokjerringer ble arrangert som en reaksjon på de siste årenes polariserte debatt rundt det samisk-norske, der holdningene og fordommene ovenfor det samiske ofte har bygget på mangelfull kunnskap og respekt. I Tromsø blusset samehatet opp i kjølvannet av...

Ein umedviten majoritet 0

Ein umedviten majoritet

Det er godt for småfuglen at katten ikkje kan fly, sa Ivar Aasen. Men kven treng flygande kattar, når me har eit kartverk i fri dressur?  Saka sprakk i NRK Sápmi for ei veke sidan, då Statens kartverk ville blåsa støv av matrikkellova for å tvangsfjerna tospråklege gateskilt i samiske...

Norsk og samisk – adskilte sfærer? 0

Norsk og samisk – adskilte sfærer?

Da jeg begynte å jobbe i og med pite- og lulesamisk område i Nordland, ble jeg raskt oppmerksom på hvor lite kjennskap nordlendinger flest har om samiske forhold. Som østlending ble jeg overrasket over at norske og samiske miljøer snakket så lite sammen, som om de forholdt seg til to...