Jurddabeassi Blog

Digitála ránnjááhkut 0

Digitála ránnjááhkut

Njukčamánu 22. ja 23. beaivve lágidit Sámi Studeanttaid Searvi Romssas, Noereh!, Jurddabeassi ja Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi konferánsa mas čalmmustahttet beaivválaš rasisma. Konferánsa lágiduvvo Romssa Universitehtas. Loga eambbo min neahttasiidduin.

Digitale nabokjerringer 0

Digitale nabokjerringer

Sámi Studeanttaid Searvi Romssas, Noereh!, Jurddabeassi og Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi/Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg arrangerer en konferanse med fokus på hverdagsrasisme den 22.-23. mars 2012 ved Universitetet i Tromsø. Les mer på våre nettsider!

0

Kiwi-kofte og Palestinaskjerf

Halloween-kofta fra Texas og Kiwi-kofta skapte begge så stor debatt i det samiske miljøet at det nådde riksmedia. Bruk av samisk kultur og symboler utenfor Sápmi blir fort lagt merke til og debattert her hjemme. Mange i den samiske samfunnseliten mener at det er samene selv som skal bestemme hvem...

Overvurdering av Sametingets makt 0

Overvurdering av Sametingets makt

Blant alle feilopplysninger i den samepolitiske debatten er det kanskje navnet til samenes folkevalgte organ som har skapt mest forvirring. Ved bruk av ordet ting vekker man raskt assosiasjoner til Stortinget og fylkestingene, og Sametinget blir slik kanskje tildelt mer makt av folk flest enn det egentlig har. Allerede for...