Jurddabeassi Blog

Språk og makt – diskriminering i Sápmi 0

Språk og makt – diskriminering i Sápmi

Det kulturelle og etniske nåløyet i “Sápmi” er trangt. Det er ikke bare vanskelig for voksne ikke-samer å bli likeverdig integrert i det samiske samfunnet. Det er i praksis umulig. Språkprofessor Ole Henrik Magga mener imidlertid at det samiske nåløyet bør innskrenkes ytterligere, når han nå krever at alle framtidige sametingspresidenter må...

6

Samevitser – hårsåre samer

Saka: Leder for Amnesty Internationals ungdomsgruppe i Tromsø og nestleder i Tromsø Unge Venstre Synne Eilertsen har spredd samevitser fra sin twitter-konto. Nordlys tar tak i saka og legger den på sine nettsider. Under saka strømmer kommentarene fra nettdebattantene inn. De fleste av dem er sympatierklæringer for Synne Eilertsen. De...

Ballos samiske konspirasjoner 1

Ballos samiske konspirasjoner

Man skulle tro at den etniske panikken har festet et ordentlig nakketak i deler av befolkningen når norske borgere maler fram samiske skoler og barnehager som utslag av norsk apartheid-politikk. Det nyinnmeldte medlemmet av Arbeiderpartiet, Olav Gunnar Ballo, presenterer i dagens Dagbladet nok et godt eksempel på at han fortsatt har...

1

Samisk omdømmekrise?

Det finnes de, særlig blant befolkninga i Nord-Norge, som mener samer er sytende og kravstore. Er det en sannhet i dette, eller er det et dreid virkelighetsbilde? Historisk sett har samene, med gode grunner, måttet kjempe for sine rettigheter. Få tiår tilbake var situasjonen totalt annerledes enn i dag, og...