Jurddabeassi Blog

0

Et lite, håpefullt brev til media

Kjære media, når dere bruker ord som “samedemonstrasjonen” – eller i det hele tatt setter sammen ord av den typen – blir jeg litt … Jeg vet ikke, jeg blir ikke trist, jeg blir ikke sint, jeg blir ikke egentlig oppgitt heller, men jeg biter meg merke i det. Kan...

Hva definerer egentlig en same? 3

Hva definerer egentlig en same?

I debatten den siste tiden har det flere ganger dukket opp spørsmål om hva som egentlig definerer en same. Er det bærere av samisk språk og kultur, eller er det slektsbetinget? Det finnes ingen absolutt definisjon på hvem som er en same. Likevel har man sett seg nødt til å...