Jurddabeassi Blog

0

“Eksotiske” urfolk – eller ikke spennende nok?

Direkte henvendelse til forfatter Ida Toldbod ved Poco Piu Forlaget. Kære Ida Toldbod, Jeg læste på NRKs nyhedshjemmeside en artikkel (http://nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8850527) omkring dit dilemma vedr., om du og dit forlag skulle omtale samerne i en ny lærebog i folkeskolen. Jeg går på andet år i kandidatuddannelsen i “Studier af Oprindelige...

Hvordan være ung same i Tromsø 9

Hvordan være ung same i Tromsø

Dette innlegget ble holdt på et fagmøte som Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte i Tromsø den 8. november 2012. Et slikt møte blir dessverre alltid for kort, men jeg håper innlegget mitt kan skape en fortsettelse for debatten her på Jurddabeassi. Jeg vil gjerne begynne innlegget mitt med å påpeke at...

6

Har Sametinget glemt Internettet?

Folk i dag kan ikke leve uten mobiltelefon og Internett. For mange anses dette som en av de viktigste sosiale arenaene i dagliglivet, og det brennes av mange timer på sosiale medier, nettaviser og surfing. En typisk norsk ungdom bruker i underkant av tre timer på nettet hver dag! (1) Viktigheten...

0

Rákkasorda-deklarasjonen

De fire samiske ungdomsorganisasjonene Sáminuorra (Sverige), Noereh! (Norge), Suoma Sámi Nuorat (Finland) og Sámi Nurash (Russland) møttes 25.-27. mai i Rákkasordra, hvor de avholdt konferansen Rájehis Youth Conference (Grenseløs ungdomskonferanse). Konferansen resulterte i en felles deklarasjon; Rákkasorda-deklarasjonen. Last ned deklarasjonen (kun engelsk): Rákkasorda Declaration (pdf)