Tagged: Sametinget

0

Sametingsrepresentanter gjennom historien

Komplett oversikt over Sametingets representanter i perioden 1986 – 2017. Partier: Árja (Á), Arbeiderpartiet (AP), Norske samers riksforbund (NSR), D (DL), Den frie gruppen (F), ? (FIN), Gaskka-Nordlanda Sijdda (GNS), Senterpartiet (SP), Fremskrittspartiet (FRP), Johttisápmelaččaid listu (JL), Nordkalottfolket (NF), Midtre-Nordland Samepolitiske Parti (MNSP), Maadtoej Sijte (MS), Norske samers riksforbund og SáBs fellesliste (NSR-SáB), Høyre (H), Samefolkets fellesliste (SF), Sámi Álbmotlistu (SÁ), Sámedemokráhtaid listu (SD), Samenes valgforbund (SVF), Åarjel-Saemiej Gielh (ÅSG), Sørsamelandslista (SSL), Samer i sør...

Ballos samiske konspirasjoner 1

Ballos samiske konspirasjoner

Man skulle tro at den etniske panikken har festet et ordentlig nakketak i deler av befolkningen når norske borgere maler fram samiske skoler og barnehager som utslag av norsk apartheid-politikk. Det nyinnmeldte medlemmet av Arbeiderpartiet, Olav Gunnar Ballo, presenterer i dagens Dagbladet nok et godt eksempel på at han fortsatt har sitt politiske blikk stivt festet på de ytterste ekstremiteter i den samepolitiske debatten. I kronikken “Gener i Oslo og Finnmark”  forsøker Ballo å etablere en parallell mellom omstridte...