Tagged: Tospråklighet

Ein umedviten majoritet 0

Ein umedviten majoritet

Det er godt for småfuglen at katten ikkje kan fly, sa Ivar Aasen. Men kven treng flygande kattar, når me har eit kartverk i fri dressur?  Saka sprakk i NRK Sápmi for ei veke sidan, då Statens kartverk ville blåsa støv av matrikkellova for å tvangsfjerna tospråklege gateskilt i samiske område. Grunngjevinga var at den tospråklege skiltinga er «forvirrande». Det fyrste eg tenkte var at dette er sanneleg eit kaldt gufs frå farne tider. Når...