Category: Nyheter

0

Master i Urfolksstudier – Master’s in Indigenous Studies

Det er snart søknadsfrist på utallige studier rundt om i dette landet, og jeg vil derfor benytte anledningen til å påvirke dere som ikke helt har bestemt dere enda. For to år siden skrev jeg min egen søknad til Indigenous Studies på Universitetet i Tromsø. Jeg hadde fullført en bachelorgrad i statsvitenskap og sosialantropologi på NTNU, og var ganske lei av å sitere kjente teoretikere, og deretter skrive en oppgave basert på det. Etter at...

0

Rákkasorda-deklarasjonen

De fire samiske ungdomsorganisasjonene Sáminuorra (Sverige), Noereh! (Norge), Suoma Sámi Nuorat (Finland) og Sámi Nurash (Russland) møttes 25.-27. mai i Rákkasordra, hvor de avholdt konferansen Rájehis Youth Conference (Grenseløs ungdomskonferanse). Konferansen resulterte i en felles deklarasjon; Rákkasorda-deklarasjonen. Last ned deklarasjonen (kun engelsk): Rákkasorda Declaration (pdf)

1

Digitale Nabokjerringer – Resolusjon

Last ned resolusjonen: sørsamisk (pdf) • lulesamisk (pfd) • nordsamisk (pdf) • norsk (pdf) Konferansen Digitála Ránnjááhkut – Digitale Nabokjerringer ble arrangert som en reaksjon på de siste årenes polariserte debatt rundt det samisk-norske, der holdningene og fordommene ovenfor det samiske ofte har bygget på mangelfull kunnskap og respekt. I Tromsø blusset samehatet opp i kjølvannet av valgkampens debatt rundt innlemmelse av og utmeldelse av Tromsø i det samiske språkforvaltningsområdet. I andre nordnorske byer har skilting på samisk ført til voldsomme diskusjoner...

Digitale nabokjerringer 0

Digitale nabokjerringer

Sámi Studeanttaid Searvi Romssas, Noereh!, Jurddabeassi og Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi/Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg arrangerer en konferanse med fokus på hverdagsrasisme den 22.-23. mars 2012 ved Universitetet i Tromsø. Les mer på våre nettsider!