Tagged: Budsjett

6

Har Sametinget glemt Internettet?

Folk i dag kan ikke leve uten mobiltelefon og Internett. For mange anses dette som en av de viktigste sosiale arenaene i dagliglivet, og det brennes av mange timer på sosiale medier, nettaviser og surfing. En typisk norsk ungdom bruker i underkant av tre timer på nettet hver dag! (1) Viktigheten av Internettet i dagliglivet kan derfor ikke overdrives på noen måte. Man skulle da også tro at den digitale verden hadde stor prioritet hos Sametinget....