Har Sametinget glemt Internettet?

Folk i dag kan ikke leve uten mobiltelefon og Internett. For mange anses dette som en av de viktigste sosiale arenaene i dagliglivet, og det brennes av mange timer på sosiale medier, nettaviser og surfing. En typisk norsk ungdom bruker i underkant av tre timer på nettet hver dag! (1) Viktigheten av Internettet i dagliglivet kan derfor ikke overdrives på noen måte.

Man skulle da også tro at den digitale verden hadde stor prioritet hos Sametinget. I deres egne mål (2) heter det at de skal bidra til at «samisk er et naturlig språk på alle arenaer» og  «samisk språk er et fullverdig bruksspråk i dagliglivet». Det digitale aspektet som altså er en stor del av dagliglivet til folk, men nevnes ikke spesifikt med et eneste ord i budsjettet. Det kunne jo likevel hendt at Sametinget til tross for vage formuleringer hadde noen målrettede bevilgninger.

Språkmidlene utgjør den nest største posten på Sametingets budsjetter og er i overkant av 65 millioner kroner. Dersom man ser på prosjekter som direkte har noe med digitalisering av språket å gjøre, utgjør disse 2,3% av det totale budsjettet (ordlista Risten og prosjektet Talesyntese), hvis man ikke tar med de deler av tospråklighetsmidlene kommunene får og bruker til å oversette nettsidene sine.

Om Sametinget ser for seg at et fullverdig brukspråk i digital sammenheng er en samisk ordliste (Risten), samisk retteprogram (Divvun) og kommunale nettsider på samisk, lurer jeg på om de noen gang har vært online.

Hva med å sette av midler til verktøy og plattformer folk faktisk bruker. Oversettelse trenger ikke å være så komplisert. Man kunne ha finansiert enkle prosjekter som oversetter de mest brukte sosiale mediene, nettsidene og nettlesere, eller mer kompliserte ting som en samisk T9-ordliste til mobilen, samiske versjoner av operativsystemene Windows, Android og MacOS/iOS.

Sametinget må slutte å leve på 90-tallet. Hva med å droppe samiske oversettelser av sakspapirer og annet byråkrati som ingen leser og heller bruke disse pengene på tiltak som virkelig påvirker den daglige språkbruken vår. Ikke gjør samisk om til et museums- og forvaltningsspråk, men til et levende språk!

  1. http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/201105/10/
  2. http://www.sametinget.no/content/download/914/8853/version/2/file/Sametingets+budsjett+2012.pdf