Har Sametinget glemt Internettet?

Ingemund Skålnes

Ingemund jobber på Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, og er styreleder i Jurddabeassi.

You may also like...

 • “Sametinget må slutte å leve på 90-tallet. Hva med å droppe samiske oversettelser av sakspapirer og annet byråkrati som ingen leser og heller bruke disse pengene på tiltak som virkelig påvirker den daglige språkbruken vår. Ikke gjør samisk om til et museums- og forvaltningsspråk, men til et levende språk!”

  Hele saken var, etter min mening, veldig god. Spesielt ovenstående avsnitt er viktig. Dette “språktiltaket” er ren symbolpolitikk. Gå inn på hvelket somm helst møterom for å sjekke hvor mange som faktisk leser de samiske oversettelsene. Husker at jeg, i den tiden jeg fulgte Sametingets samlinger ofte, la merke til at det kun var et lite mindretall 2-3 personer som alltid leste kun de samiske. Hvordan situasjonen er i dag har jeg ingen formening om.

  For noen år siden foreslo jeg for daværende ordfører Kjell Sæther at de burde gi en del av språkmidlene til Divvun-prosjektet, da de hadde lite penger. Kjell var nok enig med meg men, som han sa, reglene er sånn…

  • Symbolpolitikk kan selvfølgelig være viktig men ikke når det går på bekostning av de pragmatiske tiltakene. Jeg er forsåvidt ikke imot å oversette sakspapirer til samisk, men jeg er klart i mot å ha det som førsteprioritet. Jeg er helt overbevist om at det er bedre språkpolitikk å oversette for eksempel Donald Duck som faktisk ville ha blitt lest av mange fler.

 • Buorre čálus! Lea go Giellajahki 2013 váldán aktavuođa Jurddabesiin? Lean tipsen sin din birra jur diekkár aktavuođais.

 • Anje Gjesdal

  Veldig bra innlegg. Et lite spørsmål: Vet du om noen jobber aktivt med samisk t9? 

  • Tusen takk. Jeg tror ikke noen jobber med dette, men det var en diskusjon rundt dette for et par år tilbake. Giellatekno har skrevet kort om hva som skal til for å få samisk inn i mobilen (http://giellatekno.uit.no/doc/admin/plan-sms.html).

   I dag burde det ikke være noe problem med samiske “knapper” heller, da de fleste mobile enheter har berøringsskjerm. De fleste telefoner opererer dessuten med operativsystemene Android, Windows 8 og iOS i tillegg til T9-ordlista, og man burde satset på å omsette disse til samisk.

   Giellatekno hevder at vanskelighetsgraden for å få til en samisk ordliste tilsvarer en semesteroppgave for en programmeringsstudent, noe Sametinget i så fall kunne ha utnyttet.