Tagged: Finnmarksloven

1

Samisk omdømmekrise?

Det finnes de, særlig blant befolkninga i Nord-Norge, som mener samer er sytende og kravstore. Er det en sannhet i dette, eller er det et dreid virkelighetsbilde? Historisk sett har samene, med gode grunner, måttet kjempe for sine rettigheter. Få tiår tilbake var situasjonen totalt annerledes enn i dag, og det er ingen grunn til å tro at storsamfunnet av seg selv ville ha tippet vektskåla i en retning som ga samer bedre levekår. I...