Tagged: Nordmenn

Norsk og samisk – adskilte sfærer? 0

Norsk og samisk – adskilte sfærer?

Da jeg begynte å jobbe i og med pite- og lulesamisk område i Nordland, ble jeg raskt oppmerksom på hvor lite kjennskap nordlendinger flest har om samiske forhold. Som østlending ble jeg overrasket over at norske og samiske miljøer snakket så lite sammen, som om de forholdt seg til to ulike verdener.