Tagged: Omdømmekrise

Overvurdering av Sametingets makt 0

Overvurdering av Sametingets makt

Blant alle feilopplysninger i den samepolitiske debatten er det kanskje navnet til samenes folkevalgte organ som har skapt mest forvirring. Ved bruk av ordet ting vekker man raskt assosiasjoner til Stortinget og fylkestingene, og Sametinget blir slik kanskje tildelt mer makt av folk flest enn det egentlig har. Allerede for tusen år siden ble ordet ting brukt om en folkeforsamling med dømmende og utøvende makt. Ordet har overlevd og blir i dag brukt av alt...