Knuser nye myter

Samisk myteknuser

Med tre nye myter i serien, har prosjektet “Samisk myteknuser” nå gjennomgått hele 27 myter om samer og møtt disse med fakta. Myteknuseren har de siste årene vært et nyttig verktøy både i undervisning, og i møtet med feilaktige påstander om samiske forhold i debatter og sosiale medier.

De tre nye mytene som knuses omhandler samene som folkeslag, og tar for seg både urfolksbegrepet, hvorvidt samene “kom først” og påstander om at samer er for “utblandet” til å lenger kunne kalles samer.

Les de nye mytene på nettsidene til Samisk myteknuser.

Lansering av Samisk myteknuser

Torsdag 23. mai 2013 var det duket for lansering av Samisk myteknuser på Samisk hus i Oslo. Myteknuseren er et samarbeidsprosjekt mellom Antirasistisk senter og Jurddabeassi, og er økonomisk støttet av Fritt Ord og Sametinget. I prosjektet knuser vi 24 myter om samer med harde fakta.

Myteknuseren hadde tidligere på dagen vært nyhetssak i flere medier, både lokalt og nasjonalt, og mange møtte opp på Samisk hus i Oslo for å få med seg selve lanseringen.

Foto: Lásse Juhán Helander

Det ble avholdt en samtale om samehets og fordommer mot samer. Ordstyrer var Kari Helene Partapuoli (leder Antirasistisk Senter og medlem av Samisk Hus brukergruppe). I panelet satt Vibeke Larsen (rådsmedlem Sametinget), Mikkel Berg-Nordlie (forsker NIBR og medlem av Samisk Hus brukergruppe), Dávvet Solbakk (medlem Sametingets ungdomspolitiske utvalg), Lena Farvelund Haddal (oppvekstleder Kampen skole/ utviklingsleder for samisk opplæring).

Foto: Lásse Juhán Helander

Myteknuseren er utarbeidet av Audun Lona, Kari Helene Partapuoli, Mikkel Berg-Nordlie, Eirik Myrhaug, og Ingemund Skålnes (ikke til stede).

NRK Ytring – Nødhjelp mot samehets
NRK Sápmi – Nå skal mytene om samene knuses