Hva definerer egentlig en same?

Ingemund Skålnes

Ingemund jobber på Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, og er styreleder i Jurddabeassi.

You may also like...

 • For min del blir det veldig viktig å skille mellom hva som konstituerer stemmerett og hva som konstituerer retten/anledningen til å kalle seg same. Det er i utgangspunktet to helt forskjellige ting, men misbrukes til stadighet. Blant annet bruker en rekke høgskoler og universitet definisjonen for å registrere seg i manntall som en definisjon av hvem som er og ikke er samer.

  Ettersom det har blitt en defacto standard for all definisjon av samisk etnisitet, er det på høy tid å se nærmere på kriteriene for manntall – av flere årsaker.

  1. En definisjon ment for å tildele stemmerett alene, bør ikke automatisk brukes i enhver annen sammenheng for å definere samisk etnisitet.
  2. Kriteriet om oldeforeldre og samisk hjemmespråk er, i alle fall på kysten, i ferd med å renne ut for de kommende generasjoner. Vi står nå ved et skille, og står i fare for å lukke manntallet endelig for de på kysten som ikke ennå har fått registrert seg. Vi er rett og slett i ferd med å trekke stigen opp etter oss.

  • Anonym

   Ja det er absolutt ingen sammenheng mellom valgmanntallets definisjon og retten til å kalle seg same. Men denne definisjonen er viktig for å få demokratiske rettigheter, og man kan jo spørre seg om Sametinget egentlig har tenkt særlig gjennom konsekvensene av den.

   En innvandrer som får norsk statsborgerskap bli definert som nordmann (hvertfall ideelt sett) og men med utenlandsk opphav. Denne personen vil få stemmerett ved norske valg. Kan man overføre dette prinsippet til innflyttere i Sápmi som har integrert seg i det samiske samfunnet? Jeg er jo klar over at vi snakker om urfolksrettigheter, men tar likevel sjansen på denne sammenligningen.

   For opptak til utdanninger med den såkalte “samekvota” gjelder det vel kun samiske språkkunnskaper. Samme gjelder språkmotiveringsstipendet i videregående skole. Denne ble forøvrig før kun delt ut til samer, helt til man innså at nordmenn med samisk som fag (av og til på samme nivå) ble forskjellsbehandlet.

   Må bare presisere til slutt at jeg ikke tror Sametinget driver en bevisst forskjellsbehandling, men at det rett og slett er umulig å definere hvem som er same eller ikke.

   • Privat Privat

    Med andre ord samme problem med folk som kommer til norge og ikke vil lære seg norsk men har stemmerett når dem blir statsborger.

    I sammenligningen med sameland så skulle en uansett person som vil være same kunne stemme på sametinget. ( veldig grov sammenligning, men tror du tar poenget )