DIGITALÁ RÁNNJÁÁHKUT

Njukčamánu 22. ja 23. beaivve lágidit Sámi Studeanttaid Searvi Romssas, Noereh!, Jurddabeassi ja Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi konferánsa mas čalmmustahttet beaivválaš rasisma. Konferánsa lágiduvvo Romssa Universitehtas. 

Romssa gielda lei ohcán beassat sámi hálddašanguvlui ja dat dagahii gara debáhttai jagii 2011. Debáhtta manai badjel bávttiid ja seamma áiggis vásiheddje olu sápmelaččat ovdagáttuid ja vealáheami sin sámi duogáža geažil. Dákkár ovdagáttut ja vealaheapmii dáhppáhuvvá miehtá sámi. Sihke neahttadebáhttát ja eará álmmolaš siidduin Davvi-Norgga mediaid čájehit ahte ovdagáttut sámiid vuostá olu.

Dákkár debáhttat bohttet čuožžilit boahtteáiggis maid, erenoamážit go eará báikkit hálidit nánnet sámi kultuvrra lokálalaččat. Muhto leat go mii - sápmelaččat - gárvásat dusttet dáid debáhttái? Bohttet go sámi nuorat buriin iešdovdduin čájehit iežaset sámi identitehta ja hallat sámi giela jus servodagas gávdnojit dákkár oaivildat?

Konferánsas beasat oahppat mo vástidit ja dusttet dákkár debáhttai neahtas - ja muđui servodagas - ja vuostildit rasisma, vealáheami ja umáhttu. Dán áigut oláhit dakkár vugiin mii ii vuoimmehuhtte min. Mii áigut oahppat rievdadit iežamet jurddašanvuogi - eret das ahte dovdat iežame vázzimin vuosteluohkkái. Konferánsas mii beassat jurdagiid juogadit; mii beassat oahppat vuostildit; ja mii beassat oahppat šaddat digitála ránnjááhkut.

Konferansa lea nuvtta ja rabas buohkaide ja lea álki dieđihit iežás: sáddestit šleađgapoastta SSSRa máilačujuhussii: samiskstudent@gmail.com. Dieđit maiddai jos hálidat nuvtta beaivebiepmu (Váldokantina viessu 1), ja nuvtta gaskabeaivvi duorastaga Driv;as.