DIGITALE NABOKJERRINGER

Sámi Studeanttaid Searvi Romssas, Noereh!, Jurddabeassi og Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi/Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg arrangerer en konferanse med fokus på hverdagsrasisme den 22.-23. mars 2012 ved Universitetet i Tromsø.

Året 2011 nådde debatten om Tromsø kommunes søknad om å innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet et klimaks. Samtidig som debatten økte i temperatur, opplevde mange samer diskriminering på bakgrunn av sin etnisitet. Slike holdninger og utsagn er ikke enestående for Tromsø, og en slik debattemperatur har man sett før i andre nord-norske lokalaviser – både på nett og i andre offentlige fora.

Utvilsomt vil slike debatter komme opp i framtiden også, når andre steder vurderer styrke det samiske i lokal sammenheng. Men er vi – samer – være forberedt til å ta til motmæle? Vil samiske unge utøve sin samiske identitet og snakket det samiske språket hvis det finnes slike holdninger i samfunnet?

Konferansen skal lære oss til å ta til motmæle i debatter på internett – og ellers i hverdagen - mot rasisme, diskriminering og ukunnskap. Vi skal gjøre dette på en måte som ikke sliter oss ut; vi skal endre tankegangen vår fra en tankegang der vi føler at vi løper i en bratt oppoverbakke. Vi skal idémyldre; vi skal lære oss å ta til motmæle; også vi skal lære oss til å bli digitale nabokjerringer.

Konferansen er gratis og åpen for alle. Det er lett å melde seg på, send en mail til SSSRs mailadresse: samiskstudent@gmail.com. Husk å si ifra om du ønsker gratis lunsj i Hovedkantina hus 1, og middag med underholding torsdag kveld på Driv.

OBS!: POLITISK FRAVÆR FOR VGS- OG UNGDOMSKOLEELEVER

Elever som går på videregående skole kan ta seg politisk fravær ved slike arrangementer. Du kan årlig ha opp til ti politiske fraværsdager, og disse vil strykes fra ditt vitnemål. Vi vil gi deg en attest med underskrift på at du har deltatt på konferansen ved hjemreise, og som du så kan vise til kontaktlæreren din.

På ungdomsskolen finnes det dessverre ikke en slik ordning, men engasjement i organisasjoner er en gyldig grunn til å søke om permisjon. Vi vil anbefale deg som går på ungdomsskole om å skrive ut konferanseinformasjonen og legge den ved en eventuell søknad om permisjon. Dette burde gjøres i god tid før konferansen. De eventuelle fraværsdatoene vil være torsdag 22. og fredag 23. mars.

Konferansen er gratis, men vi har desverre ikke anledning til å dekke reise og opphold.