FAQ

 
Hva er formålet med konferansen?

Formålet med Digitála ránnjááhkut – Digitale nabokjerringer er å vise hvorfor det er nødvendig å ta til motmæle både i nettdebatter og ellers, men særlig på nett, hvor det samiske perspektivet ofte forsvinner veldig lett.

Hvorfor arrangerer vi Digitála ránnjááhkut – Digitale nabokjerringer?

I løpet av de siste årene har vi opplevd til dels veldig krenkende debatter rundt samiske saker, med særlig vekt på skilting i Bodø og Narvik og innlemmelse av Tromsø i forvaltningsområdet for samiske språk. På TV sendes programmer med urealistiske framstillinger av det samiske. Profilerte politikere viser, enten direkte eller indirekte at de tror på en samisk konspirasjonsteori. Mange av disse holdningene basererer seg på mangelfull kunnskap.

Digitála ránnjááhkut – Digitale nabokjerringer er etablert som en reaksjon på denne trenden, derfor håper vi med konferansen å kunne både lære oss å ta til motmæle, men også spre kunnskap, både internt i samiske miljøer og utover til ikke-samiske miljøer.

Når og hvor er konferansen?

Selve konferansen foregår på dagtid på Universitetet i Tromsø, auditorium 3, 22. og 23. mars. I tillegg vil det holdes et kveldsarrangement med underholdning og mat på torsdag kveld, det vil foregå på Driv.

Hva er en “digital nabokjerring”?

Begrepet "Digitála ránnjááhkut – Digitale nabokjerringer" er hentet fra Jens Stoltenbergs nyttårstale, hvor det ble lansert som et begrep på noen som orker å ta seg tid til å ta seg bryet med å komme med motargumenter der debatter ender opp i det usaklige og hatefulle. Vi vil bruke nabokjerringa som en metafor på de av oss som etter konferansen er klare for å si ifra.

Vi vil nå folk flest, inkludert våre naboer - både bokstavelig og nettmetaforisk - med kunnskap og saklige tilbakemeldinger, uansett hvor mye samtalen måtte degenerere.

Hvem står bak Digitála ránnjááhkut – Digitale nabokjerringer?

Arrangørene av konferansen er Samisk studentforening i Tromsø, den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh!, SáNuL/SUPU (Sametingets ungdomspolitiske utvalg), og debattsiden Jurdabeassi. Konferansen er partipolitisk uavhengig.

Hva koster konferansen?

Den koster ingenting!

Dekker dere reise og opphold?

Digitála ránnjááhkut – Digitale nabokjerringer har dessverre ikke mulighet til å dekke hverken reise eller opphold i Tromsø under konferansen, men vi oppfordrer alle til å finne en venn de kan bo hos! For dem som behøver det vil det også være mulig å få bekreftelse på politisk fri til bruk i skolesammenheng.

Er det aldersgrense på middagen?

Nei, det er hverken øvre eller nedre aldersgrense på konferansen eller middagen, men legg merke til at kveldsunderholdninga er rusfri.

Er fotografering/videoopptak tillatt?

Vi oppfordrer til å både ta bilder, video og alt annet hjertet måtte lyste - konferansekunnskapen skal spres, og vi håper å sette varige spor etter oss, og alt du kan gjøre for å hjelpe til med det blir satt pris på.

Må jeg delta alle dagene?

Du kan velge å delta så mye du vil, selve konferansen som finner sted torsdag og fredag krever forhåndspåmelding.

Hvilke(t) språk vil foredragene være på?

Foredragene vil foregå på norsk og nordsamisk, men det vil være tolk tilstede.

Jeg har flere spørsmål, hvordan kan jeg kontakte arrangørene?

Det er bare å sende oss en epost med det du lurer på, adressen er samiskstudent@gmail.com.

For spørsmål relatert til nettsidene ta kontakt med Ingemund Skålnes, adressen post@jurddabeassi.no