Torsdag

22. mars 2012

08:30 Registrering, Hus 5, AUD-3, Universitetet i Tromsø

09:30 Åpning med kulturellt innslag, 

09:45 Leder ved Antirasistisk senter v/ Kari Helene Partapuoli

10:30 Pause

10:45 Sametingsrådet ved Johan Vasara

11:30 Ph.D. Ketil Hansen

12:45 Lunsj

13:15 Ph.D. Hadi Lile

14:00 Likestillings- og diskrimineringsombudet ved Sunniva Ørstavik

14:45 Pause

15:00 Mina Hadjian

15:45 Avslutning for dagen

Fredag

23. mars 2012

09:00 Åpning (oppnevning av skrivegruppe etc)

09:15 Sjefsredaktør i Nordlys, Anders Opdahl

10:00 Pause

10:10 Samiske Veiviserne v/ Mikkel Rasmus Logje, Ida Ristiinna Hætta Ophaug og Øivind Erichsen.

10:55 Presentasjon av de forskjellige Workshopstemaene

11:15 Workshops og idémyldring

13:00 Lunsj og avslutning for dagen.