Category: Debatt

Overvurdering av Sametingets makt 0

Overvurdering av Sametingets makt

Blant alle feilopplysninger i den samepolitiske debatten er det kanskje navnet til samenes folkevalgte organ som har skapt mest forvirring. Ved bruk av ordet ting vekker man raskt assosiasjoner til Stortinget og fylkestingene, og Sametinget blir slik kanskje tildelt mer makt av folk flest enn det egentlig har. Allerede for tusen år siden ble ordet ting brukt om en folkeforsamling med dømmende og utøvende makt. Ordet har overlevd og blir i dag brukt av alt...

Språk og makt – diskriminering i Sápmi 0

Språk og makt – diskriminering i Sápmi

Det kulturelle og etniske nåløyet i “Sápmi” er trangt. Det er ikke bare vanskelig for voksne ikke-samer å bli likeverdig integrert i det samiske samfunnet. Det er i praksis umulig. Språkprofessor Ole Henrik Magga mener imidlertid at det samiske nåløyet bør innskrenkes ytterligere, når han nå krever at alle framtidige sametingspresidenter må beherske minst ett av de tre samiske språkene: Man må huske på at Sametinget er et organ for folket. Sametinget er ikke til for politikerne....

Ballos samiske konspirasjoner 1

Ballos samiske konspirasjoner

Man skulle tro at den etniske panikken har festet et ordentlig nakketak i deler av befolkningen når norske borgere maler fram samiske skoler og barnehager som utslag av norsk apartheid-politikk. Det nyinnmeldte medlemmet av Arbeiderpartiet, Olav Gunnar Ballo, presenterer i dagens Dagbladet nok et godt eksempel på at han fortsatt har sitt politiske blikk stivt festet på de ytterste ekstremiteter i den samepolitiske debatten. I kronikken “Gener i Oslo og Finnmark”  forsøker Ballo å etablere en parallell mellom omstridte...

1

Samisk omdømmekrise?

Det finnes de, særlig blant befolkninga i Nord-Norge, som mener samer er sytende og kravstore. Er det en sannhet i dette, eller er det et dreid virkelighetsbilde? Historisk sett har samene, med gode grunner, måttet kjempe for sine rettigheter. Få tiår tilbake var situasjonen totalt annerledes enn i dag, og det er ingen grunn til å tro at storsamfunnet av seg selv ville ha tippet vektskåla i en retning som ga samer bedre levekår. I...