Vi ere en Nation, vi med?

To flagg
Foto: Jurddabeassi

Ikke ulikt den årlige flaggdebatten 17. mai, har vi fått en egen årlig navnedebatt 6. februar. Gjennom årene har kritiske røster forarget seg over at samene feirer sin nasjonaldag. FrPs Claus Jørstad hevdet i 2006 at det nærmest er et singal om opprettelsen av en egen samestat, og Altapostens Arne Reginiussen skrev senest nå i februar at Sametinget “hever seg over norske myndigheter“, når de bruker begrepet Samenes nasjonaldag i stedet for Samefolkets dag.

Bakgrunnen for debatten ligger i en språklig misforståelse. For både FrP-politikeren, Altaposten-journalisten, og en haug med andre samfunnsdebattanter, greier ikke å skille mellom begrepene nasjon og nasjonalstat. Nasjon er et begrep som betyr slekt, herkomst eller folkestamme. En nasjon er en gruppe mennesker med felles språk, kultur og tradisjoner. Det er ingen tvil om at samene er et folk med felles språk, kultur og tradisjoner. Til og med kritikerne innrømmer at samene er et folk, når de bruker navnet Samefolkets dag. Per definisjon betyr Samenes nasjonaldag og Samefolkets dag akkurat det samme!

Det er altså viktig å skille mellom begrepene nasjon (folkestamme) og stat (autoritet med suverenitet over et område), eller for den saks skyld nasjonalstat (stat bygd rundt en nasjon). Kritikerne kunne tatt seg bryet med å slå opp i ordboka før de går ut og forlanger at vi skifter navn på dagen. De kunne også slått opp i lovverket som også omtaler dagen som samenes nasjonaldag. Disse tilsynelatende svært norske nordmennene, som hverken kan sitt eget språk eller sine egne lover, baserer hele debatten på følelser og synsing. Fakta er at samene er en nasjon, nordmenn er en nasjon, og at vi har to nasjonaldager i Norge. Du trenger ikke like det, men det er irrelevant.