Vi ere en Nation, vi med?

Ingemund Skålnes

Ingemund jobber på Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, og er styreleder i Jurddabeassi.

You may also like...