Category: Debatt

6

Har Sametinget glemt Internettet?

Folk i dag kan ikke leve uten mobiltelefon og Internett. For mange anses dette som en av de viktigste sosiale arenaene i dagliglivet, og det brennes av mange timer på sosiale medier, nettaviser og surfing. En typisk norsk ungdom bruker i underkant av tre timer på nettet hver dag! (1) Viktigheten av Internettet i dagliglivet kan derfor ikke overdrives på noen måte. Man skulle da også tro at den digitale verden hadde stor prioritet hos Sametinget....

Ein umedviten majoritet 0

Ein umedviten majoritet

Det er godt for småfuglen at katten ikkje kan fly, sa Ivar Aasen. Men kven treng flygande kattar, når me har eit kartverk i fri dressur?  Saka sprakk i NRK Sápmi for ei veke sidan, då Statens kartverk ville blåsa støv av matrikkellova for å tvangsfjerna tospråklege gateskilt i samiske område. Grunngjevinga var at den tospråklege skiltinga er «forvirrande». Det fyrste eg tenkte var at dette er sanneleg eit kaldt gufs frå farne tider. Når...

Norsk og samisk – adskilte sfærer? 0

Norsk og samisk – adskilte sfærer?

Da jeg begynte å jobbe i og med pite- og lulesamisk område i Nordland, ble jeg raskt oppmerksom på hvor lite kjennskap nordlendinger flest har om samiske forhold. Som østlending ble jeg overrasket over at norske og samiske miljøer snakket så lite sammen, som om de forholdt seg til to ulike verdener.

0

Kiwi-kofte og Palestinaskjerf

Halloween-kofta fra Texas og Kiwi-kofta skapte begge så stor debatt i det samiske miljøet at det nådde riksmedia. Bruk av samisk kultur og symboler utenfor Sápmi blir fort lagt merke til og debattert her hjemme. Mange i den samiske samfunnseliten mener at det er samene selv som skal bestemme hvem som kan få bruke kofte. Nylig uttalte ansvarlig for Samerådets menneskerettighetsarbeid, Mattis Åhren, til NRK Sápmi at “Generelt er det forbudt for andre enn samer...